COOKIEVERKLARING  Brand Living      

ww.brand-living.nl

Kennemerlaan 71 , 1972EJ IJMUIDEN

info@brand-living.nl

KVK 65238656

  
1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies
i. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.

ii. brand living gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:

A.i.a Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren. 

A.i.b Analytische cookies: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics. A.i.c Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt
i. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

ii. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@brand-living.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

2. GOOGLE ANALYTICS

A. Google 

i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. brand living heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren 

i. brand living heeft met Google geen verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, ook uw IP-adres is daarbij gemaskeerd zodat uw locatie niet herleidbaar is.


3. WEBSITES VAN DERDEN 

i. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor brand living niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spannen wij ons in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.

iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 25/05/18.


4. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 


A. Uw rechten

i. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.

ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van brand living hebben, stuur dan een verzoek naar info@brand-living.nl  

iii. Wij willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. 

iv. brand living zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


5. KLACHTRECHT

A. Interne behandeling


i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt brand living u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@brand-living.nl.   

B. Autoriteit Persoonsgegevens


i. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens.

*GRATIS CADEAU SERVICE * GRATIS VERZENDING V.A. 40 EURO * ONLINE STEMPELKAART

© 2016 - 2021 Brand Living | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel