Privacyverklaring

Via de webwinkel, winkel en spaarsysteem worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Brand living acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking houd Brand Living zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 •  Ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doen ik via deze privacyverklaring;
 •  de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 •  Ik zal vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 •  passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • ik uw recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Brand Living is een eenmanszaak gerund door Janine Philippo gevestigd te Kennemerlaan 71. 1972EJ IJMUIDEN. Ik ( Janine Philippo) sta ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65238565.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-03-2021

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de webwinkel, aanmelden nieuwsbrief en het spaarsysteem verkrijg ik van u bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik  bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

​Ook gebruik ik  een beveiligingscamera in de winkel aan de Kennemerlaan 171, 1972EM IJMUIDEN voor het voorkomen en bestrijden van diefstal en fraude.

Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres
 • ​camerabeelden

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant verkregen, omdat u deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik uw naam, adres, woonplaats, e-mail heb verkregen van één van mijn klanten, die jou een cadeaubon of een webbestelling willen aanbieden.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kan ik uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Ik kan u, naast de informatie op de website, ook op de hoogte brengen van producten en diensten:

 • Per E-mail
 • Via Social Media

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Ik bied via mijn webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt .De gegevens die u invult op het contactformulier zijn tijdens de verzending versleuteld. De verzending van deze gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats met mijn webhost. MyOnlineStore B.V. (SSL-certificaat). De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik, zodra de contactaanvraag is beëindigd of de opdracht geheel is afgerond.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook en Instagram), bijvoorbeeld wanneer u contact met mij opneemt om vragen te stellen. Ik gebruik in dat geval alleen uw accountnaam, zodat ik op jouw bericht kan reageren.

Ik bied een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 het voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude camerabeveiliging

Ik beveilig de winkel o.a. met een camera ter bescherming van klanten, mezelf en eigendommen. Deze camera is duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van mijn winkel word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Ik bewaar de gemaakte videobeelden maximaal 14 dagen daarna vernietig ik deze beelden, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

Ik publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

De webwinkel vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden

Ik deel uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De informatie wordt wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies

Op mijn webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

Ikneem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaar ik gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.

 • Inzage : u kunt te allen tijde een verzoek indienen bij brand living. om uw gegevens in te zien.
 • Wijziging : Als u op basis van inzage uw gegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
 • Bezwaar : Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van brand living., kunt u bezwaar maken.
 • Gegevensoverdracht : Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal brand living uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 • Intrekking : Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt een verzoek sturen naar info@brand-living.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Brand living wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Contactgegevens

Brand Living

Kennemrlaan 71

1972EJ IJMUIDEN

Email: info@brand-living.nl

Telefoon: 06-44820528

 

Bedrijfsgegevens

KVK nummer: 65238656

BTW nummer: NL002074000B74

IBAN: NL92RABO0134580079

*GRATIS CADEAU SERVICE * GRATIS VERZENDING V.A. 40 EURO * ONLINE STEMPELKAART

© 2016 - 2021 Brand Living | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel